Ontregelende verbinding

Circus Andersom is een ontregelende verbindings-organisatie met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. We initiëren en ontwikkelen (kunst)projecten die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Andersom schroomt niet te schuren en zoekt soms bewust de confrontatie omdat we niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij.

Edities

Verschillende werken van ons zijn opgenomen in collecties van bedrijven en particulieren. Dit zijn bestaande werken in oplage en werken die op maat gemaakt worden voor een specifieke locatie. Daarnaast verkopen we ook publicaties en ander grafisch drukwerk voortgekomen uit onze projecten.

Initiatieven

We hebben verschillende initiatieven opgericht die allen een eigen beleidsvoering, vormgeving en doelstelling hebben. We zien de projecten als onze verschillende ‘acts’ die binnen Circus Andersom hun thuis hebben. We vinden het belangrijk om niet alleen te reageren op vragen van buitenaf maar ook onze eigen ideeën vorm te geven en in de wereld te zetten. De initiatieven die u op deze pagina vindt zijn veelal nog actief en we zijn daarbij altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en deelnemers.

Opdrachten

Met onze grafische achtergrond werken we graag aan opdrachten op bijzondere locaties en proberen we daarbinnen onze eigen inzichten te laten gelden. We werken voor museale en semi-overheidsinstellingen, maar ook het bedrijfsleven vinden we steeds vaker. Het kan hierbij gaan om opdrachten waarbij een kunstwerk geplaatst moet worden, maar we initiëren ook performatieve, interactieve processen waarbij de bezoekers of betrokkenen onderdeel worden van het uiteindelijke werk.

Workshops

De workshops die wij geven ontstaan vaak vanuit de opgedane ervaring uit autonome projecten. We hebben uitgewerkte workshops die geboekt kunnen worden, maar we vinden het daarnaast ook juist interessant om speciaal voor een evenement of gebeurtenis iets te ontwikkelen.

Naast workshops geven we ook les binnen het (kunst)onderwijs en hebben we in 2014 een eigen master aan het Sandberg Instituut opgezet ism TAAK. Tijdens deze Cure Master doen we met veertien studenten onderzoek naar de transformerende kracht van ziekte en letsel.

Tot slot geven we geregeld lezingen over ons werk, over specifieke projecten of presenteren we uitslagen van uitgevoerde onderzoeken.