Wish here

The Buenos Aires apartment complex, at Kop van Lombok in Utrecht, was completed in September 2014. This is also when shopkeepers moved into the building. The summer before, at the invitation of the City Council of Utrecht, Circus Andersom affixed 104 texts to the complex. The texts allowed passers-by to dream about the possibilities that the new building and the surrounding public space had to offer them.

Hier wenst

In september 2014 werd appartementencomplex Buenos Aires, op de Kop van Lombok in Utrecht, in gebruik genomen. Ook de winkeliers namen vanaf dat moment hun intrek. In de zomer voorafgaand bevestigde Circus Andersom, in opdracht van de Gemeente Utrecht, 104 teksten aan het complex. De teksten lieten passanten wegdromen over mogelijkheden die het nieuwe gebouw en de omliggende openbare ruimte hen te bieden had.