De wereld op je bord

Via een uitgekiende selectieprocedure kreeg een multiculturele dwarsdoorsnede van Alkmaar een uitnodiging voor een theatraal diner in de Grote Sint Laurenskerk. Bij de ingang ontving elke gast een koptelefoon in één van de drie beschikbare kleuren. Drie engelachtige figuren fluisterden gedurende de avond de gasten instructies en uitnodigingen in het oor waarmee ze zelf gastheer of ~vrouw werden. De Grote Kerk werd zo voor één avond de huiskamer en keuken voor alle gezindten van Alkmaar.
Handen moesten uit de mouwen, tafels stonden niet opgesteld in lange rijen, maar lagen opgestapeld in een hoek. Gestapelde elementen als kopjes, servetten, verlichting en bestek droegen gedurende het diner en op onnavolgbare wijze bij aan de sfeer van interactie, samenwerking en ontmoeting.

The World on your Plate

Through a sophisticated selection procedure, a multicultural cross section of Alkmaar was invited to be at a theatrical dinner in the Grote Sint Laurenskerk. At the entrance each guest received headphones in one of three available colors. Three angelic figures whispered during the evening the guests instructions and invitations in the ear with which they themselves became host. The Grote Kerk thus became the living room and kitchen for all the members of Alkmaar for one night.
Tables were not arranged in long rows, but were stacked in a corner and needed to be taken care for. Stacked elements such as cups, napkins, lighting and cutlery contributed to the atmosphere of interaction, collaboration and encounter during dinner and in an inimitable way.