Intuïtieve Drugsbenadering

In opdracht van Mainline (centrum voor drugsgebruikers) ontwikkelden we de Intuïtieve Drugsbenadering. Met deze benadering kan je leren om op een intuïtieve manier drugs te gebruiken en deze in te zetten om specifieke problemen in je leven op te lossen. De benadering werd geplaatst in het tijdschrift van Mainline.

Intuitive Drug Approach

In commission of Mainline (centre for drug use) we developed Intuitive Drug Approach.

This approach teaches you to use drugs in an intuitive manner and utilize them to solve specific problems in your life. The Approach is published in Mainline’s magazine.