Cure Master

Temporary Master 2014-2016 for the Sandberg Institute. Developed in collaboration with TAAK.

Health is an important theme in life; therefore it is an important theme in politics and society. This means great economical and social interests are at stake. How do we as a society deal with this subject on an individual, collective and international level? Cure Master is one of the temporary programs offered by Sandberg Institute. The two-year program explores the function and definition of sickness and health in society.

Via individual and collective projects an autonomous group of researchers work towards Cure Park; a place to meet, participate and exchange, generating new dynamics and production of new ideas.

Cure Master

Tijdelijke Master 2014-2016 voor het Sandberg Instituut, ontwikkeld in samenwerking met TAAK.

Gezondheid is een belangrijk onderwerp in het leven van mensen en dus ook op het politieke en maatschappelijke toneel. Er staan daarbij grote economische en sociale belangen op het spel. Cure Master was een van de tijdelijke programma’s die het Sandberg Instituut aanbiedt. In het twee jaar durende programma werden de functie en definitie van ziekte en gezondheid in onze maatschappij onderzocht. Met individuele en gezamenlijke projecten werkte een groep autonome onderzoekers toe naar Cure Park (voorjaar 2017); een plek van ontmoeting, uitwisseling en participatie, die een dynamiek en productie van nieuwe ideeën voortbrengt.