Kom Aan Mijn Lijf

Zorg raakt ons letterlijk aan den lijve, maar juist het aanraken (fysiek, mentaal of emotioneel) is in de zorg erg beladen geworden, zo constateren Marjolijn Zwakman en Martijn Engelbregt. In Kom Aan Mijn Lijf staat het begrip aanraken centraal.

Kunnen we elkaar ontmoeten vanuit lichamelijkheid, aanraking en intimiteit en zo op andere gedachten, en tot andere manieren van werken komen? In Kom Aan Mijn Lijf, een bijzondere workshop met allerlei mogelijkheden voor gesprekken, ontmoetingen en werksessies, zal die vraag (letterlijk) voelbaar telkens het vertrekpunt zijn. Deelnemers kunnen er ervaren of de regels die ze zichzelf en elkaar in hun dagelijks leven voorhouden wat betreft aanraking, wellicht toe zijn aan een herijking.

Voor overleg: aanraken@circusengelbregt.nl of bel Marjolijn 06-48704941 of Martijn 06-26082709

Touch My Body

Care literally touches us, but touching (physically, mentally or emotional) in health care has become quite controversial, Marjolijn Zwakman and Martijn Engelbregt found. Their project Touch My Body focuses on the notion of touching.

Can we meet each other physically and intimately and thus arrive at different ideas and different ways of working? In Touch My Body, an unique workshop with all sorts of opportunities for discussions, meetings and work sessions, this question will be the (literally) tangible starting point. Participants can experience whether the rules they subject themselves and each other to their daily lives may be reassessed. if their own rules and rules of people in their surroundings about touching need a recalibration.

For consult: aanraken@circusengelbregt.nl or call Marjolijn 06-48704941 or Martijn 06-26082709.