Temporary Museum

During the exhibition Temporary Museum in the former Bijlmer Bajes visitors passed our Entrance ritual. In this project stacks of paper were placed, recognizable for every individual. Like at customs everyone was mildly compelling asked to move along paper files that played a part in the life of Martijn Engelbregt (passports, forms, portfolio).

 

Tijdelijk Museum

Tijdens de tentoonstelling Tijdelijk Museum in de voormalige Bijlmer Bajes maakten bezoekers tijdens ons Entreeritueel kennis met de papierwinkel waar ze in hun eigen leven al in verzand zijn. Als bij de douane werd je lichtdwingend langs papieren dossiers geleid die allemaal in het leven van Martijn een rol spelen (portfolio, paspoorten, ingevulde formulieren).