Beter Consortium

Veel mensen zijn het erover eens dat kunst ons leven verrijkt en daarmee goed is voor ons welzijn. Maar is een mogelijke heilzame werking van kunst ook meetbaar? Het BETER Consortium, een samenwerkingsverband tussen partners uit de kunst-, zorg- en wetenschappelijke sector, onder leiding van Circus Andersom, onderzocht de impact van kunst en placebo’s van kunst op de gezondheid. Binnen èn buiten de gebaande paden zoekt BETER naar antwoorden en stimuleert de discussie over het belang van kunst, kwaliteit van zorg en meetbaarheid.

Lees hier meer over op de website van BETER. OM IN TE NEMEN is de uitgebreide publicatie met alle uitslagen, conclusies en reflecties op het onderzoek naar de kunst van gezondheid van het BETER Consortium.

In ons speciaal ontworpen laboratorium onderzochten we het effect van kunst op je fysieke gestel met behulp van apparatuur van Mindmedia.

In een kunstroute door het ziekenhuis onderzochten we de invloed van de kunst op patiënten in de wandelgangen.

Ook op patiëntenkamers plaatsten we kunst en placebo's om de invloed te onderzoeken.

In samenwerking met het Hersencentrum onderzochten we de invloed van kunst op de hersenen.