Burenwinkel

Burenwinkel is een mobiele winkel gevuld met producten speciaal ontworpen voor burensituaties; van hoogpolige sloffen tot laagdrempelige portiekfuif, van JAJA-sticker tot wiedergutmachungspresentjes. Burenwinkel verspreidt buren-awareness huis-aan-huis, en buurt-aan-buurt. In een tijd dat normen en waarden het exclusieve domein lijken van beleidsmakers geeft Burenwinkel de verantwoordelijkheid terug aan de buren. Het hebben van buren is immers de eerste stap in het vormen van een maatschappij.

Burenwinkel is ontwikkeld in samenwerking met ontwerpers van het Sandberg Instituut. Tijdens het festival “Liefde in de stad” van Paradiso toerde de Burenwinkel drie weken door verschillende buurten in Amsterdam. In het voorjaar van 2008 reisde de Burenwinkel door de drie andere grote steden.

Voor meer informatie zie de website van de burenwinkel.