Burenwinkel

Burenwinkel is een mobiele winkel gevuld met producten speciaal ontworpen voor burensituaties; van hoogpolige sloffen tot laagdrempelige portiekfuif, van JAJA-sticker tot wiedergutmachungspresentjes. Burenwinkel verspreidt buren-awareness huis-aan-huis, en buurt-aan-buurt. In een tijd dat normen en waarden het exclusieve domein lijken van beleidsmakers geeft Burenwinkel de verantwoordelijkheid terug aan de buren. Het hebben van buren is immers de eerste stap in het vormen van een maatschappij.

Burenwinkel is ontwikkeld in samenwerking met ontwerpers van het Sandberg Instituut. Tijdens het festival “Liefde in de stad” van Paradiso toerde de Burenwinkel drie weken door verschillende buurten in Amsterdam. In het voorjaar van 2008 reisde de Burenwinkel door de drie andere grote steden.

Voor meer informatie zie de website van de burenwinkel.

Neighbourhood Shop

The Neighbourhood Shop is a mobile store filled with products that are custom designed for neighbourly situations – everything from sound-reduction slippers to an all-inclusive block party bash, and from ‘No Junk Mail’ stickers to neighbourly reparation gifts. The Shop distributes neighbourly awareness house-to-house, neighbourhood-to-neighbourhood. At a time when such values fall exclusively under the domain of policymakers, The Neighbourhood Shop returns responsibility to citizens. After all, having neighbours is the first step in the formation of a community.

The Neighbourhood Shop was developed in collaboration with designers from the Sandberg Institute. During Paradiso’s Love in the City festival, the Neighbourhood Shop toured through various neighbourhoods in Amsterdam for 3 weeks. Then in the Spring of 2008, the Shop travelled to 3 other major cities.