Cure Master

Tijdelijke Master 2014-2016 voor het Sandberg Instituut, ontwikkeld in samenwerking met TAAK.

Gezondheid is een belangrijk onderwerp in het leven van mensen en dus ook op het politieke en maatschappelijke toneel. Er staan daarbij grote economische en sociale belangen op het spel. Cure Master was een van de tijdelijke programma’s die het Sandberg Instituut aanbiedt. In het twee jaar durende programma werden de functie en definitie van ziekte en gezondheid in onze maatschappij onderzocht. Met individuele en gezamenlijke projecten werkte een groep autonome onderzoekers toe naar Cure Park (voorjaar 2017); een plek van ontmoeting, uitwisseling en participatie, die een dynamiek en productie van nieuwe ideeën voortbrengt.