de Dienst

De Dienst is een onderzoek naar de (on)mogelijkheid om kunst met democratie te combineren. Een open oproep werd geplaatst voor een kunstwerk in de Tweede Kamer. We ontvingen hiervoor 551 voorstellen. Na een lang en (on)doorzichtig proces zijn in 2006 in totaal 11 ingediende kunstwerken permanent uitgevoerd in de Tweede Kamer.

Opdrachtgever: Tweede Kamer en Atelier Rijksbouwmeester.

Download Dienstbode nr. 1

 

Onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer. In 2004 werd Martijn Engelbregt gevraagd een schetsvoorstel te maken voor een kunstwerk voor een nieuw bijgebouw van de Tweede Kamer: het Logement. Het budget was toevalligerwijs € 160.000, oftewel 16 miljoen eurocenten, één eurocent belasting van elke Nederlander. Engelbregt bedacht tien ideeën en één meta idee; via het door hem opgerichte onderzoeksorgaan de Dienst konden Nederlanders beslissen met welk kunstwerk zij hun volksvertegenwoordiging dagelijks wilden confronteren. Via de Dienstbode, de website de-dienst.nl, en een persbericht aan alle media in Nederland riep Engelbregt het Nederlandse volk op te stemmen op mijn ideeën, aanpassingen in te sturen op zijn ideeën of zelf voorstellen in te dienen.

De Dienst ontving in totaal 551 voorstellen voor een kunstwerk voor de Tweede Kamer. Via de website konden de Nederlanders aangeven hoe zij vonden dat de Dienst moest kiezen welke kunstwerken uitgevoerd moesten worden in de Tweede Kamer.
Een grote meerderheid was voor een combinatie van verschillende selectieprocedures; stemmen via de website, een deskundigencommissie, de keuze van de gebruikers van het gebouw en de keuze van een selecte groep BN-ers.

Deze selectierondes werden georganiseerd door de Dienst. Uiteindelijk zijn 9 voorstellen uitgevoerd in de Tweede Kamer. Van links naar rechts, van boven naar onder; 1. Het is niet zo, André Boone 2. de Hotline naar het Volk, Martijn Engelbregt 3. de Driekleurenvlag, Hoofdtooi, Klompen en Windmolen, Amit Bar 4. de Aanpassing Nederlandse Vlag, Jasper van den Brink 5. Jullie zijn hier voor Ons, Liset van Dommelen 6. Kids TEGEN geweld, Annabel Konings 7. Zoveel Mensen, Zoveel Zinnen, Jan Juffermans 8. Tinnen Dranghekjes, Heleen Klopper 9. Chica bonita, Pieter Zandvliet

Het kantoor van de Dienst blijft bewaard als monument voor de combinatie van kunst en democratie. Het archief van de Dienst is opgeslagen in het voormalig Rijksarchief.

In de publicatie DIT IS NEDERLAND; de Dienstcatalogus is de zoektocht van de Dienst naar de combinatie van kunst & democratie uitvoerig gedocumenteerd. Alle 554 binnengekomen voorstellen worden besproken, alsmede de vele reacties die op deze kunstvoorstellen kwamen.