Democratisch Kunstwerk

Het KREMLIN is een wijk in Gorinchem die direct na zijn oplevering in de jaren vijftig, vanwege zijn gesloten en monumentale karakter de bijnaam KREMLIN verwierf. Tegenwoordig is het KREMLIN een buurt met ruim 60 nationaliteiten in 200 portiekwoningen..

In drie maanden enquêteerde Circus Andersom ruim 81,08% van de bewoners van het KREMLIN met vragen als: ‘Vindt u dat er een kunstwerk in uw wijk moet komen?’, ‘Wat voor kleur moet het worden?’en ‘Mag ik een foto maken van het uitzicht vanuit uw woonkamer?’. De letterlijke antwoorden vormen de basis van het kunstwerk. Het KREMLINZICHT (binnenzijde van het kunstwerk) laat alle mogelijke uitzichtpunten van het KREMLIN samenvallen.

Opdrachtgever; Gemeente Gorinchem

Voor het Kremlin richtte ik 'Dienst Kunstbehoefte' op, een onderzoeksbureau voor kunst in de wijk.

Ik ontwierp een formulier met vragen over kunst in de wijk en stuurde een kaartje naar alle bewoners.

Vervolgens ging ik alle deuren langs met vragen over een kunstwerk voor de wijk.

Als mensen niet thuis waren stopte ik een nieuw kaartje in de bus.

In een leegstaande woning hield Dienst Kunstbehoefte kantoor.

Dit is de stapel enquêtes die ik bij ruim 80% van de bewoners afnam.

Antwoorden op de vraag: Waar moet het kunstwerk komen?

Antwoorden op de vraag: Uit welk materiaal moet het kunstwerk bestaan?

Antwoorden op de vraag: Hoe groot moet het kunstwerk worden?

Antwoorden op de vraag: Welke kleur moet het kunstwerk krijgen?

Antwoorden op de vraag: Vindt u dat er een kunstwerk moet komen in uw wijk?

De achterzijde van de poster toont het antwoord op de vraag: Mag ik tot slot een foto maken van uw uitzicht vanuit uw woonkamer?

Overzicht herkomst vergaarde data