Hotline naar het Volk

Telemarketing instrument van de Tweede Kamer

De Hotline naar het Volk staat in de entree van de Tweede Kamer. Als de hoorn van de haak wordt genomen maakt de telefoon automatisch contact met één van de 6 miljoen vaste telefoonnummers in Nederland. Kamerleden of medewerkers van de Tweede Kamer kunnen de persoon die ze aan de lijn krijgen een kwestie voorleggen of vragen naar haar of zijn mening inzake de stand van het land.

Koop het boek of bekijk de website.

De Dienst is te zien als een onderzoek naar de (on)mogelijkheid om kunst met democratie te combineren. In 2006 zijn 11 ingediende kunstwerken permanent uitgevoerd in de Tweede Kamer.

Opdrachtgever; Tweede Kamer en Atelier Rijksbouwmeester. Foto: Appie Bood