Live Poll

Voor de Middag van het Kinderboek 2013 voorzagen we het publiek van gekleurde handschoenen. Een linkerhandschoen voor de tak waar ze binnen de kinderboekenbranche werkzaam zijn en een rechterhandschoen voor welke tak uit de branche ze een warm hart toedragen. Door deze handschoenen konden we gedurende de middag verschillende acties uitvoeren waarbij de bezoekers live statistieken vormden door hun handen op te steken of elkaar de hand te schudden. Ook presenteerden we met infographics de tekorten en overschotten aan liefde binnen de branche.

Met de toenemende mate van digitalisering staat de beroepsbranche van kinderboeken onder spanning. Ook de verhoudingen tussen schrijver – illustrator – uitgever – boekhandel verschuiven, met de daarbij komende spanning.