Onvredezak

ONVREDEZAK is een project van Circus Andersom op uitnodiging van Marieke Vriend en Sabine Zwikker in het kader van De Hoogstraatmaker.

Rond 2000 werd er een nieuw winkelcentrum gebouwd vlak naast de Hoogstraat, de oorspronkelijke winkelstraat in Vlaardingen. De klanten bleven weg, ontwikkelaars lieten panden onnodig lang leegstaan en de bewoners lieten het hoofd hangen. Al jaren werd er gediscussieerd over wie nu precies de schuld was van de teloorgang van de Hoogstraat (bewoners wijzen naar de gemeente, gemeente wijst naar ontwikkelaars, ontwikkelaars wijzen naar de markt en de markt geeft niet thuis). Deze jaren durende neerwaartse spiraal werd beƫindigd in de zomer van 2003. Elke Hoogstrater kon zijn of haar onvrede kwijt in de ONVREDEZAK, waarna deze op gezette tijden werd opgehaald: De Hoogstraat kende geen onvrede meer en kon met een schone lei beginnen.

The Bag of Discontent

Around 2000, a new shopping centre was built right beside the Hoogstraat, the original shopping street in Vlaardingen. Customers stayed away, developers left buildings empty for an unnecessarily long time and inhabitants hung their heads. The discussion of whose fault the downfall of the Hoogstraat was went on for years (inhabitants blame the town council, the town council blames developers, developers blame the market and the market played deaf). This long downward spiral ended during the summer of 2003.

THE BAG OF DISCONTENT is a project by Circus Andersom at the invitation of Marieke Vriend and Sabine Zwikker as part of the Hoogstraatmaker.

Every Hoogstraat resident could leave their discontent in the BAG OF DISCONTENT, which was collected at set times: the Hoogstraat was no longer marked by discontent and could start again with a clean slate.