Openbaringen O.G.

In opdracht van Streetcanvas

Martijn Engelbregt maakte wandelingen met de Oude Groenmarkt in Haarlem als vertrekpunt. Elke dag koos hij een andere windrichting. Tijdens de wandelingen bedacht hij nieuwe gebodsbordjes, mededelingen, waarschuwingen en verbodsbordjes die hij in specifieke vormen een specifieke plek gaf op specifieke locaties.

Revelations O.G.

Martijn Engelbregt went for walks with the Oude Groenmarkt in Haarlem as a starting point. Every day he chose a different direction. During the walks he came up with new commandment signs, announcements, warnings and interdiction signs that he put in specific places at specific locations in specific forms.

Commissioned by Streetcanvas