Traageisende hulp

Het Medisch Centrum Leeuwarden opende in 2017 een vernieuwde Spoedeisende Hulp. Tijdens het feestelijke slaan van de eerste paal nodigde ik in een meditatieve oefening de bezoekers uit om terug te gaan naar een moment in hun leven waarin ze in aanraking waren gekomen met spoedeisende hulp.

Aan de hand van de positieve reacties ontwikkelden we Traageisende Hulp; een autonome polikliniek waar symbolische mensfiguren van koekdeeg werden uitgedeeld. Op deze koekmensjes konden voorbijgangers met eetbare inkt de geschiedenis van het eigen lichaam noteren. Aan de hand van het resultaat werd met de baliemedewerker een recept voor Traageisende Hulp ontwikkeld; een vorm om nog aanwezige fysieke, psychische, emotionele, inwendige of uitwendige ‘wonden’ te helen.

Accident & Ease Department

In 2017, the Medical Centre Leeuwarden opened a new Accident and Emergency Department (A&E). During the festive event where the first pile was hit, I invited the visitors in a meditative exercise to go back to a moment in their lives where they came in contact with the A&E.
Based on the positive responses we developed the Accident & Ease Department; an autonomous outpatient clinic where symbolic human figures made of cookie dough were handed out. Passers-by could write with edible ink the history of their own body on these cookies. On the basis of the result, a recipe for Ease was developed with the desk clerk; a form to heal physical, psychological, emotional, internal or external “wounds” that are still present.