Wellness Nietes in het 1.5m museum

SCHOON GENOEG

Geen strepen, geen pijlen, geen waarschuwingen en geen dreigementen. Wel een ontspannende Wellness Nietes ingang met 20 Seconden Spa, een geruststellende hoeveelheid Schoon Genoeg, en vriendelijke attenties voor de bezoekers; Weet wat je moet doen als je een ‘mens’ tegenkomt.

Kunstenaars Martijn Engelbregt, Allard Medema, Nikki Loef en Bordjesman (Sjoerd Kaandorp) bogen zich over de ontvangst, de te volgen protocollen en het managen van het eenrichtingsverkeer in het museum. Onze ingrepen brengen de bezoekers in een opgewekte stemming zodat zij optimaal van het museum kunnen genieten.


Bij binnenkomst in de hal bevindt de bezoeker zich in een oase van planten en vindt gelegenheid voor een ontspannende handenmassage. In het museum geldt weliswaar eenrichtingsverkeer, maar het is gelukt om pijlen en verboden te minimaliseren en de bezoekers met zachte hand door het gebouw te begeleiden.

Roze gekalligrafeerde teksten geven aan voor hoeveel ‘mensen’ er ruimte is in een zaal en aanwijzingen zijn door de prettigheidsmolen gehaald. Dus niet: “Het is verboden de kunstwerken aan te raken” maar “laat u raken maar raak niets aan”. En: “Maximaal 20 personen” wordt dan: “Ruimte voor 20 ‘mensen’”. Ook kunnen ‘mensen’ op gepaste afstand een knuffel geven aan een ander met de installatie Afstandsknuffel (Allard Medema).

“Prettig?” vroeg Stefan Kuiper, journalist van de Volkskrant onze gasten. “Prettig!” was hun antwoord.